LỜI HAY Ý ĐẸP

Tài nguyên

Trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Nhật Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhbinh3773
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phước Vinh
Quận/huyện Huyện Ninh Phước
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Vạn Ngọc Hữu, Nguyễn Tiến Khoa
Đã đưa lên 411 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 874 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 49 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79404 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này