Tài nguyên

Trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIẾT 96. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Tiến
  Ngày gửi: 07h:58' 21-09-2015
  Dung lượng: 847.8 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Trịnh Thị Kim Loan - Trường THPT Trần Văn Hoài . Chợ Gạo . Tiền Giang
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 96. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ I. QUAN SÁT VÍ DỤ
  1. Ví dụ 1:
  1. Ví dụ 1 I. QUAN SÁT VÍ DỤ latex(3/5) số học sinh của lớp 6A là 27 bạn. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Bài giải Nếu gọi số học sinh lớp 6A là x thì theo đề ta phải tìm x sao cho latex(3/5) của x bằng 27 Ta có: latex(x* 3/5) = 27 latex(rArr) x = latex(27 : 3/5) = latex(27* 5/3) = 45 Vậy lớp 6A có: 45 học sinh 2. Ví dụ 2:
  I. QUAN SÁT VÍ DỤ 2. Ví dụ 2 Biết latex(17/18) của đoạn đường dài 153m. Hỏi đoạn đường đó dài bao nhiêu? Bài giải Gọi độ dài đoạn đường đó là x. Ta có: latex(x * 17/18) = 153 latex(rArr) x = latex(153: 17/18) = latex(153* 18/17) = 162 m Vậy đoạn đường đó dài 162m. 3. Tóm tắt hai bài toán:
  I. QUAN SÁT VÍ DỤ 3. Tóm tắt hai bài toán Bài 1: latex(3/5) số học sinh của lớp 6A là 27 bạn. Vậy số học sinh lớp 6A là: latex(27:3/5) = 45 (học sinh) Bài 2: latex(17/18) của đoạn đường dài 153m. Vậy đoạn đường đó dài là: latex(153:17/18) = 162 (m) II. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
  1. Quy tắc tìm:
  II. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ 1. Quy tắc tìm * Qua hai bài toán trên hãy cho biết muốn tìm một số biết latex(m/n) của nó bằng a ta làm thế nào? 2. Bài tập vận dụng:
  II. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ 2. Bài tập vận dụng a) Tìm một số biết latex(2/7) của nó bằng 14? Bài giải Số cần tìm bằng: latex(14:2/7 = 14*7/2) = 49 b) Bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó là bài toán ngược của bài toán nào? Trả lời Bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó là bài toán ngược của bài toán tìm giá trị phân số của một số. III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
  1. Bài tập 1:
  III. BÀI TẬP CỦNG CỐ 1. Bài tập 1 a) Tìm một số biết 3latex(2/5) của nó bằng latex(-2/3) b) Hãy cho biết đâu là phân số, đâu là giá trị của phân số? Bài giải a) Số cần tìm bằng: latex(-2/3):3latex(2/5) = latex(-2/3:17/5 = -2/3*5/17 = -10/51 b) Phân số là: 3latex(2/5 = 17/5) Giá trị của phân số: latex(-2/3) 2. Bài tập 2:
  III. BÀI TẬP CỦNG CỐ 2. Bài tập 2 Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng latex(13/20)dung tích bể. a) Hãy cho biết đâu là phân số, đâu là giá trị của phân số đó? b) Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước? Tóm tắt Lượng nước đã dùng bằng bao nhiêu phần bể? Lượng nước đã dùng: latex(1- 13/20 = 20/20 - 13/20 = 7/20) Bây giờ hãy cho biết đâu là phân số, đâu là giá trị của phân số đó? Phân số: latex(7/20); Giá trị của phân số: 350(lít) * Gợi ý giải bài tập 2:
  * Gợi ý giải bài tập 2 Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng latex(13/20)dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước? Bài giải Lượng nước đã dùng: latex(1- 13/20 = 20/20 - 13/20 = 7/20) Số lít nước bể này chứa được là: latex(350:7/20 = 350*20/7= 1000) (lít) Đáp số: 1000 lít 3. Bài tập 3 (Bài 126 SGK):
  III. BÀI TẬP CỦNG CỐ 3. Bài tập 3 (Bài 126 SGK) Tìm một số biết: a) latex(2/3) của nó bằng 7,2 b) 1latex(3/7) của nó bằng -5 Bài giải a) latex(2/3) của nó bằng 7,2 Số cần tìm bằng: latex(7,2:2/3 = 7,2*3/2 = (7,2*3)/2 = 10,8 b) 1latex(3/7) của nó bằng -5 Số cần tìm bằng: -5: 1latex(3/7) = latex(-5: 10/7 = -5*7/10 =-3,5) 4. Bài tập 4 (Bài 128 SGK):
  III. BÀI TẬP CỦNG CỐ 4. Bài tập 4 (Bài 128 SGK) Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm. Bài giải Số kg đậu đen đã nấu chín là: 1,2 : 24% = latex(1,2 : 24/100 = 1,2 * 100/24 = 5) (kg) Đáp số: 5 (kg) IV. DẶN DÒ
  1. Hướng dẫn về nhà:
  Qui tắc tìm giá trị phân số của một số Qui tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó. Làm bài tập 127, 129,131 SGK. Đọc thêm phần có thể Chuẩn bị cho bài sau: Xem trước các bài tập từ 132 đến 136. Tiết sau luyện tập. 2. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓