Tài nguyên

Trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thi Học kỳ 1 (8)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Thị Kim Loan (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:18' 06-01-2012
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011
  MÔN: TOÁN KHỐI 11
  Thời gian làm bài : 90 phút


  I. PHẦN CHUNG (8,0 điểm)
  Câu 1. (0,5 đ) Tìm tập xác định của hàm số .
  Câu 2. (2,5 đ) Giải các phương trình sau
  a) 
  b) 
  c) .
  Câu 3. (1,0 đ) Tìm hệ số của trong khai triển của biểu thức.
  Câu 4. (1,0 đ) Một hộp chứa 6 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 9 viên bi vàng. Từ hộp này ta lấy ngẫu nhiên 3 viên bi . Tính xác suất để trong 3 viên bi được lấy ra có ít nhất một viên bi vàng.
  Câu 5. (1,0 đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số .
  Câu 6. (2,0 đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.
  Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
  Gọi G là trọng tâm tam giác SAB; M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bới mặt phẳng (GMN).
  II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
  Học sinh học chương trình nào thì chọn làm phần riêng chương trình đó

  A. Theo chương trình Nâng cao.
  Câu 7A (2,0 đ) Lớp 11A có 22 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để tham gia một buổi lễ mit-ting của trường. Gọi X là số học sinh nữ được chọn.
  Lập bảng phân bố xác suất của X.
  Tính kỳ vọng, phương sai của X. (Kết quả ở câu b làm tròn đến hàng phần trăm).
  B. Theo chương trình Chuẩn.
  Câu 7B (2,0 đ)
  Tính số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết: và ( là tổng 4 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho).
  Chứng minh với mọi , ta có:


  -----------------Hết-------------------


  PHẦN CHUNG

  
  Câu
  Đáp án
  Điểm
  
  1
  Tìm tập xác định của hàm số .
  0,5đ
  
  
  * Hàm số xác định khi và chỉ khi
  
  * Tập xác định: D = 
  0,25  0,25
  
  2.a
  
  1,0 đ
  
  
  * Đặt 
  * Pt thành 
  * 
  * Phương trình có các nghiệm , .
  0,25


  0,25

  0,25


  0,25
  
  2.b
  
  0,75 đ
  
  
  * Đk: , 
  * Pt 
  
  *Đối chiếu với điều kiện, pt có các nghiệm
  , , 

  


  0,25


  0,25
  0,25
  
  1.c
  
  0,75 đ
  
  
  
   
   , 
  0,25


  0,25  0,25
  
  3
  Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển của biểu thức .
  1 đ
  
  
  * Số hạng tổng quát :
  
  
  * Số hạng này chứa khi và chỉ khi : .
  * Hệ số của trong khai triển là : = 153090
  

  0,25

  0,25
  0,25

  0,25
  
  4
  Một hộp chứa 6 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 9 viên bi vàng. Từ hộp này ta lấy ngẫu nhiên 3 viên bi . Tính xác suất để trong 3 viên bi được lấy ra có ít nhất một viên bi vàng.
  1đ
  
  
  * Không gian mẫu gồm kết quả đồng khả năng xuất hiện.
  
  * Gọi Alà biến cố: "Trong 3 viên bi được lấy ra có ít nhất một viên bi vàng "
  Khi đó biến cố : "Trong 3 viên bi được lấy ra không có viên bi vàng nào"
  
  * Xác suất của : 
  Suy ra: 

  * Vậy xác suất để trong 3 viên bi được lấy ra có ít nhất một viên bi vàng là 65/76
  
  0,25đ  0,25đ

  0,25đ


  0,25đ
  
  5
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép vị
   
  Gửi ý kiến