LỜI HAY Ý ĐẸP

Tài nguyên

Trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

KIEM TRA HOC KY I - LOP 12 + DAP AN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Văn Tiến
Ngày gửi: 10h:25' 30-12-2012
Dung lượng: 77.7 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TIỀN GIANG

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC
Môn: TOÁN– LỚP 12 THPT
(Gồm 05 trang)

 Bài
Nội dung
Điểm


I. PHẦN CHUNG (8,0 điểm)


Câu I
(3,0đ)
1/(2,0 điểm)
.Tập xác định: D=R

.Đạo hàm: y’= 3x2 - 6x = 0
y’ = 0 
. x = 0 => y = 2
. x = 2 => y = -2
.Giới hạn:

.Bảng biến thiên:
x -( 0 2 + (
y’ + 0 - 0 +
2 + (
y
-( -2
Hàm số đồng biến trên khoảng: (-(;0) và (2; + ()
Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)
Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 2; yCĐ= 2 và cực tiểu tại điểm x = -2; yCT = -2.
.Đạo hàm y’’ = 6x – 6
y’’= 0 <=> x=1
.Bảng giá trị:
x -1 3 1
y -2 2 0

. Đồ thị:
Đồ thị hàm số nhận điểm I(1;0) là tâm đối xứng.
2/(0,5 điểm)
. Toạ độ điểm I(1; 0)
. f’(1) = -3
. Phương trình tiếp tuyến tại M là: y = -3x + 3
3/(0,5 điểm)
. Gọi tọa độ điểm cực đại là A(0; 2), điểm cực tiểu B(2;-2)
Xét biểu thức P = 3x-y-2
Thay tọa độ điểm A(0;2) thì P = -4 < 0;
Thay tọa độ điểm B(2;-2) thì P= 6 >0
.Vậy 2 điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của đường thẳng y=3x-2
. Ta có: MA+MB nhỏ nhất khi và chỉ khi 3 điểm A, M, B thẳng hàng.
. Phương trình đường thẳng AB: y = -2x + 2
. Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ:
. Vây 
* Học sinh phải có lí luận A và B nằm hai bên đường thẳng. Nếu không có lí luận mà chỉ ghi toạ độ điểm M đúng thì chấm 0,0 điểm câu này.

0,25

0,250,25


0,250,25
0,25


0,250,25


0,25
0,25
0,250,25


Câu II
(2,0đ)
1/(1,0 điểm)
. Ta có: 
. Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị (C):  với đường thẳng y = m.
. Vẽ đồ thị 
. Dựa vào đồ thị , phương trình có 4 nghiệm phân biệt khi

* Học sinh có thể giải bằng phương pháp Đại số.
2/(1,0 điểm)
. Hàm số  liên tục trên [0;2].
. 
.
.
. Vậy:  tại x = 2;  tại .
0,25
0,25


0,5

0,250,25
0,250,25


Câu III
(1,5đ)
1/(0,75 điểm)

. Đặt 
. Phương trình trở thành: 

Vậy tập nghiệm của phương trình là .
2/(0,75 điểm)
Điều kiện: x > 0, với điều kiện trên ta được phương trình:

Đặt t = log2x, ta được: t2 – 3t – 4 = 0
Giải ra ta được t = -1 hoặc t = 4
Với t = -1 thì x = 
Với t = 4 thì x = 16
Vậy tập nghiệm của phương trình là .


0,250,25


0,25
0,25
0,25

0,25Câu IV
(1,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓