LỜI HAY Ý ĐẸP

Tài nguyên

Trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Kim Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:08' 12-11-2009
Dung lượng: 588.6 KB
Số lượt tải: 209
Số lượt thích: 0 người
Biên soạn:
Trịnh Thị Kim Loan
KIỂM TRA
Cho dãy số (un ), biết: u1 = -1, un+1= un+ 3 với n ≥ 1.
b) Chứng minh bằng phương pháp quy nạp:
a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.
un = 3n - 4
Trả lời:
u1 = - 1
u2 = u1 + 3 = -1 + 3 = 2
u3 = u2 + 3 = 2 + 3 = 5
u4 = u3 + 3 = 5 + 3 = 8
u5 = u4 + 3 = 8 + 3 = 11
a)
* Bước 1: Với n = 1: u1 = 3.1 – 4 = -1 đúng.
b)
Vậy : un = 3n - 4
Ta có : uk+1 = uk + 3 =
* Bước 3: Chứng minh: uk+1 = 3(k+1) – 4
* Bước 2: Giả sử đã có uk = 3k – 4 với n = k ≥ 1.
3k – 4 + 3 = 3(k+1) – 4 (đpcm).
Tiết 40
BÀI TẬP :
* Bài 4/92: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un), biết:
BÀI TẬP :
* Bài 4/92: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un), biết:
GIẢI:
Vậy: Dãy số đã cho là dãy số giảm.
BÀI TẬP :
* Bài 4/92: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un ), biết:
GIẢI:
Vậy : Dãy số đã cho là dãy số tăng.
dưới, bị chặn trên và bị chặn ?
* Bài 5/92: Trong các dãy số (un ) sau, dãy số nào bị chặn
BÀI TẬP :
dưới, bị chặn trên và bị chặn ?
* Bài 5/92: Trong các dãy số (un ) sau, dãy số nào bị chặn
BÀI TẬP :
Giải:
Vì n ≥ 1 nên n2 ≥ 1  2n2 ≥ 2
 un = 2n2 – 1 ≥ 1 , nN*.
Vậy : dãy số (un ) bị chặn dưới.
dưới, bị chặn trên và bị chặn ?
* Bài 5/92: Trong các dãy số (un ) sau, dãy số nào bị chặn
BÀI TẬP :
Giải:
b) Vì un > 0 , nN*.
Mặt khác: n ≥ 1 nên n2 ≥ 1 và 2n ≥ 2
Do đó:
với mọi nN*.
Vậy : dãy số (un ) bị chặn .
 n(n+2) = n2 + 2n ≥ 3
CỦNG CỐ:
1/ Xét tính tăng, giảm của dãy số (un ) biết:
a) Tăng.
b) Giảm.
c) Không tăng, không giảm.
Vậy: dãy số (un ) không tăng, không giảm.
Các số hạng của dãy số đan dấu vì có thừa số (-1)n .
2/ Xét tính bị chặn của dãy số(un ) biết :
a) Bị chặn dưới.
b) Bị chặn trên.
Vậy: dãy số bị chặn.
CỦNG CỐ:
DẶN DÒ:
1/ Học bài cũ.

2/ Làm BT 3; 4d; 5d /92 SGK.

3/ Xem bài mới: “ Cấp số cộng”.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓