Tài nguyên

Trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Nguyễn Văn Tiến
  Ngày gửi: 22h:51' 06-01-2013
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  Hướng dẫn sử dụng
  Adobe Presenter
  để tạo bài giảng e-Learning
  Cài đặt
  Giới thiệu.
  Qui trình tạo bài giảng điện tử trên Adobe Presenter.
  Sử dụng các tính năng của Presenter
  1. CÀI ĐẶT
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  Chạy tệp Presenter_WWE.exe
  Chú ý: Đóng chương trình PowerPoint trước khi cài đặt.
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  Có thể dung thử sản phẩm trong 30 ngày.
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  1. Cài đặt Adobe Presenter 7
  2. GIỚI THIỆU
  2. Giới thiệu
  Giúp dễ dàng tạo ra các bài trình chiếu từ các slide trên Powerpoint thành bài giảng điện tử tương tác tuân thủ theo chuẩn e-learning và có thể dạy và học qua mạng.
  Cho phép chèn flash lên bài giảng.
  Cho phép ghi âm thanh, hình ảnh, video và đưa lên bài giảng.
  2. Giới thiệu
  Cho phép chèn các câu hỏi tương tác (bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm) lên bài giảng.
  Cho phép xuất bài giảng ra nhiều loại định dạng khác nhau (nổi bật là Flash, website, đĩa CD và đưa lên hệ thống Adobe Connect Pro để có thể dạy và học trực tuyến) tuân thủ các chuNn e-learning như SCORM, AICC, ..
  Adobe Presenter sau khi gài đặt sẽ chạy cùng phần mềm Mirosoft Powerpoint (kể cả Powerpoint 2007).
  3. Qui trình tạo bài giảng điện tử trên Adobe Presenter
  3. Qui trình tạo bài giảng điện tử trên Adobe Presenter
  Bước 1: Tạo bài trình chiếu bằng powerpoint.
  Bước 2: Biên tập nội dung cho bài giảng.
  Bước 3: Xuất bản bài giảng để có thể sử dụng cho dạy và học
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  Môi trường làm việc
  Chèn và quản lý flash.
  Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  Đưa hình bài giảng và video vào bài giảng
  Chèn các câu hỏi tương tác
  Thiết lập tùy chọn cho bài giảng
  Xuất bản bài giảng
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.1. Môi trường làm việc
  Sau khi gài đặt Presenter 7.0, phần mềm này sẽ nhúng vào trong phần mềm Microsoft Powerpoint.
  Nó có nhiệm vụ bổ sung các tính năng nâng cao cho Powerpoint để có thể soạn ra các bài giảng e-learning hiện đại.
  Chú ý: Cần phải ghi (Save) file Powerpoint với một tên gọi, khi đó mới có thể sử dụng được các tính năng của Presenter.
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.1. Môi trường làm việc
  Đây là các chức
  năng của Adobe
  Presenter trên
  Powerpoint
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.2. Chèn và quản lý Flash
  a. Chèn flash
  B1. Mở menu Adobe Presenter Insert flash (swf)
  B2. Chọn tệp flash
  B3. Xem nội dung flash trước
  B4. Nhấn nút Open
  B5. Điều chỉnh vị trí, kích thước flash trên slide.
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.2. Chèn và quản lý Flash
  b. Quản lý flash
  Mở menu Adobe Presenter Manager flash (swf)
  Ta có thể xóa các flash đã chèn
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.3. Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  a. Ghi âm
  Chuẩn bị: Microphone.
  Gọi lệnh ghi âm Adobe Presenter Recording Audio, một hộp thoại cảnh báo xuất hiện như sau:
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.3. Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  a. Ghi âm
  Nhấn nút Skip để bỏ qua bước này. Khi đó hộp thoại Record Audio xuất hiện:
  Ghi âm lời giảng khi nhấn nút Record Audio.
  dừng lại thì nhấn nút Stop Recording.
  Nghe lại đoạn âm thanh đã ghi, nhấn nút Play Audio.
  Gõ chú thích cho đoạn ghi âm.
  nhấn nút OK để kết thúc việc ghi âm lời giảng.
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.3. Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  b. Đưa âm thanh (dưới dạng file) vào bài giảng
  Gọi lệnh từ menu Adobe Presenter Import Audio, hộp thoại sau xuất hiện:
  Lựa chọn slide
  Chọn file âm thanh
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.3. Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  b. Đưa âm thanh (dưới dạng file) vào bài giảng
  Chọn tệp
  Kích Open
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.3. Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  b. Đưa âm thanh (dưới dạng file) vào bài giảng
  Kích Ok
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.3. Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  c. Đồng bộ âm thanh
  Để các âm thanh đã được đưa vào thực hiện được, ta cần phải đồng bộ âm thanh
  Gọi lệnh từ menu Adobe Presenter Edit Audio, hộp thoại sau xuất hiện:
  Thanh trượt
  Nghe kiểm tra
  Ghi lại
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.3. Ghi âm và đưa âm thanh vào bài giảng
  c. Đồng bộ âm thanh
  Chú ý: sau bước này vẫn chưa thể nghe thấy âm thanh đồng bộ theo các slide khi trình diễn slide trên Powerpoint như thông thường. Âm thanh trên chỉ có hiệu lực trong bài giảng sau khi đã được xuất bản.
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.4. Ghi hình giảng bài và đưa video vào bài giảng
  Mở menu Adobe Presenter Import video, hộp thoại Import video xuất hiện cho phép tìm đến file video cần đưa vào bài giảng:
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.4. Ghi hình giảng bài và đưa video vào bài giảng
  Chọn video
  Xem trước
  Kích Open
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.4. Ghi hình giảng bài và đưa video vào bài giảng
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.5. Chèn các câu hỏi tương tác
  Mở menu Adobe Presenter Quiz manager, hộp thoại Quiz manager xuất hiện như sau:
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.5. Chèn các câu hỏi tương tác
  Quiz
  Sửa Quiz
  Xóa Quiz
  Thêm Quiz
  Thêm câu hỏi cho Quiz
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.5. Chèn các câu hỏi tương tác
  Câu hỏi lựa chọn
  Câu hỏi đúng/sai
  Điền vào chỗ trống
  Câu trả lời ngắn
  Nối cột A và cột B
  Câu hỏi lựa chọn
  Tên (~câu 1)
  Câu hỏi
  Điểm
  Thêm câu lựa chọn
  Xóa câu lựa chọn
  Lựa chọn nhiều đáp án
  Lựa chọn 1 đáp án
  Chọn đáp án đúng
  Câu hỏi đúng/sai
  Tên (~câu 1)
  Câu hỏi
  Điểm
  Chọn đáp án đúng
  Chọn True/False
  Chọn Yes/No
  Điền vào chỗ trống
  Tên (~câu 1)
  Điều kiện đầu bài
  Điểm
  Chọn đáp án đúng
  Câu điền chỗ trống
  Điền vào chỗ trống
  Điền từ vào chỗ trống
  Chọn từ để điền vào chỗ trống
  Thêm đáp án
  Câu trả lời ngắn
  Tên (~câu 1)
  Câu hỏi
  Điểm
  Thêm đáp án đúng
  Nối cột A và cột B
  Tên (~câu 1)
  Điều kiện đầu bài
  Điểm
  Câu cột A
  Câu cột B
  Nối đáp án
  Chú ý: sau bước này vẫn chưa thể sử dụng được các câu hỏi trong chế độ trình chiếu thông thường của Powerpoint. Các câu hỏi chỉ có thể sử dụng được sau khi bài giảng đã được xuất bản,
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.5. Chèn các câu hỏi tương tác
  a. Thiết lập các tùy chọn cho bài giảng
  Mở menu Adobe Presenter Presentation setting, hộp thoại sau xuất hiện:
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.6. Thiết lập các tùy chọn cho bài giảng
  Gõ tiêu đề cho bài giảng ở ô Title
  Gõ vào thông tin giới thiệu vắn tắt cho bài giảng ở ô Summary
  Chọn bố cục màu sắc
  b. Thiết lập các thông tin về tác giả bài giảng
  Bấm menu Adobe Presenter Preferences, xuất hiện hộp hội thoại.
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.6. Thiết lập các tùy chọn cho bài giảng
  Thêm thông tin tác giả
  Điền các thông tin về tác giả
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.7. Xuất bản
  Bài giảng có thể được xuất bản và lưu trữ trên máy tính (nếu tùy chọn các mục My Computer hoặc Adobe PDF) hoặc xuất bản và đưa bài giảng trực tiếp lên website dạy học trực tuyến (nếu chọn mục Adobe Connect Pro).
  Mở menu Adobe Presenter Publish, hộp thoại Publish Presentation xuất hiện cho phép khai báo các thông tin và xuất bản bài giảng như sau:
  4. Sử dụng các tính năng của Presenter
  4.7. Xuất bản
  Kích Publish để xuất bản.
  Chỉnh sửa thuộc tính
  Xuất bản và xem
  Chọn
  Chọn nơi để tài liệu
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓