Tài nguyên

Trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: www.nguyenmenlethanhtong.violet.vn
  Người gửi: Nguyễn Mến (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:52' 29-08-2012
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 965
  Số lượt thích: 0 người
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG .
  Tiết 2: Bài 3:
  Làm thế nào để biết chính xác cái bình ,cái ấm chứa được bao nhiêu nước ?
  Tiết 2: Bài 3:
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối ( m3) và lit ( l )
  1 lit = 1 dm3 ; 1ml = 1 cm3 ( 1cc )
  1m3 = ( 1 ) dm3 = ( 2 ) cm3
  1m3 = ( 3 ) lit = ( 4 ) ml
  = ( 5 ) cc
  1000
  1000000
  1000
  1000000
  1000000
  C1: Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây :
  Tiết 2: Bài 3:
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối ( m3) và lit ( l )
  1 lit = 1 dm3 ; 1ml = 1 cm3 ( 1cc )
  II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích
  C2: Quan sát hình vẽ sau cho biết tên dụng cụ đo .GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó :
  Nước mắm
  1 lit
  1/2 lit
  Tiết 2: Bài 3:
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối ( m3) và lit ( l )
  1 lit = 1 dm3 ; 1ml = 1 cm3 ( 1cc )
  II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích
  C2: Quan sát hình vẽ sau cho biết tên dụng cụ đo .GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó :
  C3: Ở nhà ,nếu không có ca đong thì Em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ?
  Tiết 2: Bài 3:
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối ( m3) và lit ( l )
  1 lit = 1 dm3 ; 1ml = 1 cm3 ( 1cc )
  II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích
  C2: Quan sát hình vẽ sau cho biết tên dụng cụ đo .GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó :
  C3: Ở nhà ,nếu không có ca đong thì Em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ?
  C4: Trong phòng thí nghiệm ,người ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng ( như hình vẽ ) . Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của từng bình chia độ này ?
  C4: Trong phòng thí nghiệm ,người ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng ( như hình vẽ ) .m Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của từng bình chia độ này ?
  100 (ml)
  2 (ml)
  250 (ml)
  50 (ml)
  300 (ml)
  50 (ml)
  Tiết 2: Bài 3:
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối ( m3) và lit ( l )
  1 lit = 1 dm3 ; 1ml = 1 cm3 ( 1cc )
  II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích
  C2: Quan sát hình vẽ sau cho biết tên dụng cụ đo .GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó :
  C3: Ở nhà ,nếu không có ca đong thì Em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ?
  C4: Trong phòng thí nghiệm ,người ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng ( như hình vẽ ) . Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của từng bình chia độ này ?
  C5: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm …………………………………………………………………………
  Chai, lọ ,ca đong có ghi sẵn dung tích bình chia độ ,bơm tiêm ……….
  nguyenmenlethanhtong.violet.vn
  Tiết 2: Bài 3:
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối ( m3) và lit ( l )
  1 lit = 1 dm3 ; 1ml = 1 cm3 ( 1cc )
  II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích
  2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng :
  C6: Hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác ?
  C7: Hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo ?
  C8: Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ như hình vẽ ?
  Rút ra kết luận :
  C9: Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ cần :
  a ) Ước lượng ( 1 )…………. cần đo
  b ) Chọn bình chia độ có ( 2 )……… và có ( 3 )……….. thích hợp .
  c) Đặt bình chia độ ( 4 )…………..
  d) Đặt mắt nhìn ( 5 ) ………. Với độ cao mực chất lỏng trong bình .
  e )Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia ( 6 ) …………….. với mực chất lỏng .
  ĐCNN
  thể tích
  GHĐ
  thẳng đứng
  ngang
  gần nhất
  Tiết 2: Bài 3:
  ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  I. ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH
  Đơn vị đo thể tích thường dùng là met khối ( m3) và lit ( l )
  1 lit = 1 dm3 ; 1ml = 1 cm3 ( 1cc )
  II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
  1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích
  2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng :
  ( 1 ) thể tích
  ( 2 ) GHĐ
  ( 3 ) ĐCNN
  ( 4 )thẳng đứng
  ( 5 ) ngang
  ( 6 ) gần nhất

  Rút ra kết luận :
  C9:
  3. Thực hành :
  Bảng 3.1. Kết quả đo thể tích chất lỏng .
  8/29/2012
  nguyenmenlethanhtong.violet.vn
  8/29/2012
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
  a) Bài vừa học :
  Học thuộc C9.
  Làm các Bài tập : 3.1; 3.3;3.5; 3.11; 3.13; SBT.
  b) Bài sắp học :
  TIẾT 3: BÀI 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC .
  Nhìn hình vẽ 4.2 để trả lời C1 và Hình 4.3 để trả lời C2 .Sách giáo khoa .
  Avatar

  Cảm ơn thầy Nguyễn Mến nhiều.

   
  Gửi ý kiến