LỜI HAY Ý ĐẸP

Tài nguyên

Trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tin học

10679332 Giới thiệu về máy tính (tiết 2)
Xin giới thiệu bài giảng e-learning thử nghiệm do cô Nguyễn Trần Lan Phương - GV tin học của trường thực hiện. Mong nhận được góp ý! Bấm vào liên kết bên dưới để theo dõi bài giảng: ...

Lịch sử

10603052 Sự phát triển nền văn hóa đa dạng Ấn Độ
Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền trường PT DTNT Tỉnh Điện Biên. Sản phẩm đạt giải nhất cấp tỉnh năm học 2013 - 2014 Bạn đọc có thể theo dõi bài giảng ...

Công nghệ

10604016 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
Tác giả: Đặng Thị Mai, giáo viên trường PT DTNT Tỉnh Điện Biên Bạn đọc có thể theo dõi bài giảng này ...