LỜI HAY Ý ĐẸP

Tài nguyên

Trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Toán

 • Hướng Dẫn Làm Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10
 • Bổ trợ Toán 11
 • Toán lớp 11 bài 51 + 52 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 49 + 50 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 47 + 48 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 45 + 46 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 43 + 44 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 41 + 42 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 39 + 40 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 37 + 38 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 35 + 36 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 33 + 34 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 31 + 32 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 29 + 30 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 27 + 28 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 25 + 26 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 23 + 24 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 21 + 22 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 19 + 20 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 17 + 18 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 15 + 16 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 13 + 14 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 11 + 12 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 9 + 10 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 7 + 8 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 5 + 6 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 3 + 4 - Nguồn: HTV4
 • Toán lớp 11 bài 1 + 2 - Nguồn: HTV4
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 29 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 28 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 27 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 26 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 25 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 24 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 23 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 22 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 21 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 19 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 18 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 17 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 16 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 15 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 14 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 13 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 12 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 11 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 10 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 09 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 08 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 07 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 06 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 05 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 04 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 03 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 02 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Lớp 09 - Toán Học: Bài: 01 - Nguyễn Bảo Quốc
 • Toán 12: Bất phương trình mũ
 • Toán 12: Biến đổi đồ thị của hàm số
 • Toán 12: Phương trình Logarit
 • Toán 12: Hàm số mũ và hàm số logarit
 • Toán 12: Hàm số lũy thừa
 • Toán 12: Mặt cầu (tiếp theo)
 • Toán 12: Sự tương giao của đồ thị
 • Toán 12: Hàm số hữu tỷ
 • Toán 12: Hàm số nhất biến
 • Toán 12: Mặt trụ - Khối trụ
 • Toán 12: Hàm số trùng phương
 • Toán 12: Mặt nón
 • Toán 12: Tiệm cận
 • Toán 12: Đồ thị lồi - lõm & Điểm uốn
 • Toán 12: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
 • Toán 12: Thể tích khối đa diện
 • Toán 12: Cực trị của hàm số.
 • Toán 12: Khối đa diện
 • Hàm số bậc 3
 • Toán 12: Phương trình mặt cầu (phần 1 & 2)
 • Toán 12: Tích phân thể thích hình tròn xoay (phần 1 & 2)
 • Toán 12: Đường thẳng trong không gian (phần 3 & 4)
 • Toán 12: Tích phần từng phần (phần 1 & 2)
 • Toán 12: Phương pháp đổi biến số cho tích phân (phần 1 & 2)
 • Toán 12: Phương trình mặt phẳng
 • Toán 12: Nguyên hàm từng phần (phần 1 & 2)
 • Toán 12: Nguyên hàm và Tích phân
 • Toán 12: Bất phương trình logarit
 • Toán 12: Phương pháp tọa độ trong không gian (phần 3 & 4)
 • Toán 12: Phương pháp tọa độ trong không gian
 • Toán 12: Bài toán quỹ tích
 • Hoán vị
 • Hai quy tắc đếm cơ bản
 • Ôn tập chương 1 - Hình hoc lớp 11
 • Phép tịnh tiến
 • Phép đồng dạng
 • Phép vị tự
 • Phép dời hình - Hai hình bằng nhau
 • Phép đối xứng tâm
 • Phép đối xứng trục
 • Phương trình lượng giác - Bài 7 + 8
 • Phương trình lượng giác - Bài 5 + 6
 • Phương trình lượng giác - Bài 3 + 4
 • Phương trình lượng giác Bài 1+2
 • Bất phương trình mũ
 • Biến đổi đồ thị của hàm số
 • Toán 12: Phương trình Logarit
 • Hàm số mũ và hàm số logarit
 • Toán 12 (bài 27, 28): Tích phân thể tích hình tròn xoay
 • Toán 12 (bài 25, 26): Diện tích hình phẳng
 • Khảo sát hàm số - Tiếp tuyến với một đường cong
 • Bổ trợ kiến thức lớp 12 - Môn Toán - Hình học - Khối đa diện - Cadasa.vn
 • Toán 12: Bài toán quỹ tích
 • Toán 12: Biến đổi đồ thị của hàm số
 • Ôn tập Toán 12 - Bài 4 - Thể tích khối đa diện - phần 3
 • Toán 12: Tích phân thể thích hình tròn xoay (phần 1 & 2)
 • Ôn thi đại học 12 - Môn Toán - 2011 - Bài 01+02
 • Toán 12: Cực trị của hàm số (tiếp theo)
 • Toán 12: Phương trình mặt phẳng (phần 3 & 4)
 • Toán 12: Sự tương giao của đồ thị (phần 1&2)
 • Toán 12 - Khảo sát hàm số - Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất- Cadasa.vn
 • Toán 12: Nguyên hàm từng phần (phần 1 & 2)
 • Toán 12 (bài 19, 20): Nguyên hàm và Tích phân
 • Toán 12: Bất phương trình logarit
 • Toán 12: Sự tương giao của đồ thị (phần 3&4)
 • Ôn tập Toán 12 - Bài 3 - Cực trị của hàm số - phần 2
 • Ôn tập Toán 12 - Bài 3 - Cực trị của hàm số - phần 3
 • Toán 12: Bất phương trình mũ
 • Ôn tập Toán 12 - Bài 1: Hàm số đơn điệu (phần 4)
 • Toán 12: Hàm số đơn điệu
 • Ôn tập Toán 12 - Bài 1: Hàm số đơn điệu (phần 2)
 • Toán 12 (bài 21, 22): Mặt cầu
 • Toán 12: Nguyên hàm và Tích phân
 • Toán 12: Hàm số trùng phương
 • Ôn tập Toán 12: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
 • Toán 12: Hàm số hữu tỷ
 • Toán 12: Mặt trụ - Khối trụ
 • Toán 12: Hàm số nhất biến
 • Toán 12: Phương trình Logarit
 • Chuyên đề toán 12 - Khảo sát hàm số - Định chiều biến thiên - Cadasa.vn
 • Toán 12: Thể tích khối đa diện
 • Toán 12: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
 • Toán 12: Mặt nón
 • Toán 12: Tiệm cận
 • BTKT LOP 12 - TOAN HOC BAI 01+02
 • Kiến thức toán 12 - Khảo sát hàm số - Hàm bậc 4 - Trùng phương - Cadasa.vn
 • Kiến thức toán 12 - Khảo sát hàm số - Hàm bậc 4 - Trùng phương - Cadasa.vn
 • Toán 12: Cực trị của hàm số.
 • Video môn Toán 12 - Khảo sát hàm số - Hàm bậc ba - Cadasa.vn
 • Toán lớp 12 Một số dạng toán liên quan đến cực trị trong Hình học không gian thầy Nguyễn Anh Dũng
 • Ôn tập Toán 12 - Bài 1: Hàm số đơn điệu (phần 1)
 • Tin học

  Photoshop CS2 - Toàn tập (135 bài)
  Tất cả có 135 bài (khi xem bài 1 hết Video tự chuyển sang bài 2 hoặc có thể xem từng bài theo ý muốn)....
 • Hướng dẫn cài đặt trình duyệt web Mozillar Firefox và Google Chrome
 • Thủ thuật đọc báo trực tuyến
 • Thủ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet
 • Đọc tin tức nhanh mà không cần duyệt Web
 • Lưu các thông tin bạn đã chat trong Yahoo lại mà không bị mất khi SignOut
 • Ứng dụng văn phòng Google Docs miễn phí và không cần cài đặt
 • Tìm và chơi các trò chơi trên mạng Internet
 • Hướng dẫn tạo web blog
 • Cài đặt và sử dụng phần mềm Yahoo Messenger
 • Tạo website cá nhân miễn phí bằng Google Sites
 • Hướng dẫn Đăng Ký và Sử Dụng mạng xã hội FaceBook
 • Hướng dẫn tạo và sử dụng Blog Yahoo 360 Plus
 • Xóa các file rác không cần thiết trong máy tính
 • Thay đổi kiểu của thanh menu theo kiểu của Window XP hoặc theo kiểu của Windows 2000/Me/9x
 • Chuyển đổi mã font chữ từ VNI, TCVN… sang bảng mã Unicode
 • Xóa các địa chỉ Web đã truy cập những lần trước
 • Khởi động chương trình ngay khi hệ điều hành khởi động xong
 • Truy cập nhanh các thư mục trong máy tính
 • Tắt tính năng cập nhập tự động và tường lửa trong Windows XP
 • Nén file và đặt mật khẩu bảo vệ
 • Nén dữ liệu bằng chương trình miễn phí 7-Zip
 • Ẩn giấu hoặc hiện một tập tin hoặc thư mục
 • Thủ thuật giúp tăng tốc máy tính
 • Đọc file PDF bằng Foxit PDF
 • Cài đặt và sử dụng bộ gõ tiếng việt miễn phí Unikey
 • Sử dụng Proxy để xem các trang web bị chặn
 • Thay đổi trang chủ mặc định
 • Kết nối hai máy tính với nhau để chia se dữ liệu hoặc chơi game
 • Khôi phục máy tính khi bị xự cố trong trường hợp đã sao lưu bằng Ghost
 • Sử dụng chương trình Ghost để sao lưu máy tính
 • Chương trình dọn dẹp hệ thống
 • Ẩn biểu tượng loa trong khay hệ thống
 • Tăng tốc bằng cách hạn chế chương trình tự động chạy khi khởi động máy tính
 • Xóa bất kỳ file nào bạn muốn mà không bị chặn bởi hệ điều hành
 • Hướng dẫn sử dụng font chữ và bảng mã trong Unkiey
 • Tắt chức năng Security Center trong Windows XP
 • Hướng dẫn cài trình duyệt Google Chrome
 • Hẹn giờ tắt, khởi động lại máy tính trong Windows
 • HỌC FLASH 8 (bài 15 – 18)
 • HỌC FLASH 8 (bài 12 – 14)
 • HỌC FLASH 8 (bài 9 – 11)
 • HỌC FLASH 8 (bài 6 – 8)
 • HỌC FLASH 8 (bài 3 – 5)
 • HỌC FLASH 8 (bài 0 – 2)
 • HỌC FLASH CS3 – CS4
 • HỌC FLASH CS5 – CS6
 • Photoshop CS2 - Phần 6 ( bài 31 – 36 )
 • Photoshop CS2 - Phần 5 ( bài 25 – 30 )
 • Photoshop CS2 - Phần 4 ( bài 19 – 24 )
 • Photoshop CS2 - Phần 3 ( bài 13 – 18 )
 • Photoshop CS2 - Phần 2 ( bài 7 – 12 )
 • Photoshop CS2 - Phần 1 ( bài 1 – 6 )
 • Thực hành Poweroint 2003
 • Hướng dẫn Poweroint 2003
 • Hướng dẫn Excel 2003
 • Hướng dẫn Word 2003
 • Hướng dẫn Word 2007 (bài 31 – 36)
 • Hướng dẫn Word 2007 (bài 26 – 30)
 • Hướng dẫn Word 2007 (bài 21 – 25)
 • Hướng dẫn Word 2007 (bài 16 – 20)
 • Hướng dẫn Word 2007 (bài 11 – 15)
 • Hướng dẫn Word 2007 (bài 6 – 10)
 • Hướng dẫn Word 2007 (bài 1 – 5)
 • Photoshop CS4 (bài 25 - 27)
 • Photoshop CS4 (bài 21 - 24)
 • Photoshop CS4 (bài 17 - 20)
 • Photoshop CS4 (bài 13 - 16)
 • Photoshop CS4 (bài 9 - 12)
 • Photoshop CS4 (bài 5 - 8)
 • Photoshop CS4 (bài 1 - 4)