Tài nguyên

Trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Bài giảng > Phần mềm > (20 thư mục)


  Nén (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Làm Flash (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xem Flash (6 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Xem PDF (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Làm Hình (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ Hình (7 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Tin học (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiếng Anh (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diệt Virut (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Download (12 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Làm Video (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xem Video (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • PM Thiếu Nhi (12 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • MathType (4 bài)
 • Pdf
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Coppy File (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng hợp (10 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo