Tài nguyên website

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

ĐS 11 (CB) Bài Tập Dãy số

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Kim Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:08' 12-11-2009
Dung lượng: 588.6 KB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
Biên soạn:
Trịnh Thị Kim Loan
KIỂM TRA
Cho dãy số (un ), biết: u1 = -1, un+1= un+ 3 với n ≥ 1.
b) Chứng minh bằng phương pháp quy nạp:
a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.
un = 3n - 4
Trả lời:
u1 = - 1
u2 = u1 + 3 = -1 + 3 = 2
u3 = u2 + 3 = 2 + 3 = 5
u4 = u3 + 3 = 5 + 3 = 8
u5 = u4 + 3 = 8 + 3 = 11
a)
* Bước 1: Với n = 1: u1 = 3.1 – 4 = -1 đúng.
b)
Vậy : un = 3n - 4
Ta có : uk+1 = uk + 3 =
* Bước 3: Chứng minh: uk+1 = 3(k+1) – 4
* Bước 2: Giả sử đã có uk = 3k – 4 với n = k ≥ 1.
3k – 4 + 3 = 3(k+1) – 4 (đpcm).
Tiết 40
BÀI TẬP :
* Bài 4/92: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un), biết:
BÀI TẬP :
* Bài 4/92: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un), biết:
GIẢI:
Vậy: Dãy số đã cho là dãy số giảm.
BÀI TẬP :
* Bài 4/92: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (un ), biết:
GIẢI:
Vậy : Dãy số đã cho là dãy số tăng.
dưới, bị chặn trên và bị chặn ?
* Bài 5/92: Trong các dãy số (un ) sau, dãy số nào bị chặn
BÀI TẬP :
dưới, bị chặn trên và bị chặn ?
* Bài 5/92: Trong các dãy số (un ) sau, dãy số nào bị chặn
BÀI TẬP :
Giải:
Vì n ≥ 1 nên n2 ≥ 1  2n2 ≥ 2
 un = 2n2 – 1 ≥ 1 , nN*.
Vậy : dãy số (un ) bị chặn dưới.
dưới, bị chặn trên và bị chặn ?
* Bài 5/92: Trong các dãy số (un ) sau, dãy số nào bị chặn
BÀI TẬP :
Giải:
b) Vì un > 0 , nN*.
Mặt khác: n ≥ 1 nên n2 ≥ 1 và 2n ≥ 2
Do đó:
với mọi nN*.
Vậy : dãy số (un ) bị chặn .
 n(n+2) = n2 + 2n ≥ 3
CỦNG CỐ:
1/ Xét tính tăng, giảm của dãy số (un ) biết:
a) Tăng.
b) Giảm.
c) Không tăng, không giảm.
Vậy: dãy số (un ) không tăng, không giảm.
Các số hạng của dãy số đan dấu vì có thừa số (-1)n .
2/ Xét tính bị chặn của dãy số(un ) biết :
a) Bị chặn dưới.
b) Bị chặn trên.
Vậy: dãy số bị chặn.
CỦNG CỐ:
DẶN DÒ:
1/ Học bài cũ.

2/ Làm BT 3; 4d; 5d /92 SGK.

3/ Xem bài mới: “ Cấp số cộng”.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE

Thay tên website / Chọn thư mục / Mở ra
Giao diện Module Thư mục Thành viên Tài nguyên Xóa Code
http://